^Powrót do góry

Wyjątkowe dzieci

mod

Kadra

 

 

Kadra w zespole rewalidacyjnym:

 

 Grupa I:

Martyna Mazur 

Studia:
1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, wydział w Kaliszu studia licencjackie.
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Uniwersytet Wrocławski studia magisterskie.
3. Kurs -Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 1-go stopnia.
4. Udział w konferencji "Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja. Choroby nerwowo-mięśniowe.
5. Warsztaty "Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju."
6. Kurs instruktorski Masażu Shantala dla dzieci i dorosłych.

                                                  

             

Anna Kozłowska  - absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagogika Specjalna. Brała udział w szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" oraz dwóch Konferencjach organizowanych przez Fundację Potrafię Pomóc:

IV Konferencja Naukowa "Choroby nerwowo - mięśniowe" i

V Konferencja "Wrodzone wady metaboliczne".

W Ośrodku rehabilitacyjno - edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci pracuje od września 2014r.: "Od samego początku polubiłam pracę z naszymi Wyjątkowymi Uczniami. To bardzo motywujące, gdy każdego dnia można pomagać im w zdobyciu nowych umiejętności".

 

 Agnieszka Sawicka - ukończone studia I-go i II- go stopnia pedagogiki ogólnej (specjalizacja - resocjalizacja) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach:

- rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną,

- neurologopedia,

- oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie: wieloletnie wspomaganie pedagogów i terapeutów dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

 

 

 Grupa II

 

Agata Malinowska- ukończone studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób  niepełnosprawnych umysłowo, 

- kurs "Terapia ręki I i II stopień" uprawniający do diagnozy i terapii,
- kurs "Terapia neurotaktylna" w Międzynarodowym Instytucie dr. Swietłany  Masgutowej we Wrocławiu,
- kurs "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC" w Katowicach,
- kurs "Terapia ręki w teorii Integracji sensorycznej: w Warszawie,
- kurs bazowy 3-modułowy "Terapia behawioralna - teoria i praktyka",
- rozpoczęcie studiów podyplomowych Integracja sensoryczna".
 
Lubię pracę z dziećmi bo czuję się z nimi jak "ryba w wodzie" a efekty ich pracy chociaż niewielkie pobudzają mnie do większego działania i dają siłę do dalszej pracy.
 

 

Magdalena Dźwigońska 

 

Wykształcenie:

- Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek Pedagogika specjalna, specjalność - Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek - Pedagogika, specjalność - Pedagogika Rodzinna,

- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Studium Interwencji Kryzysowej.

Kursy i szkolenia:

- MAKATON (komunikacja alternatywna)  I i II stopień,

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień),

- Terapia Behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs bazowy.

O pracy w Ośrodku: powiem krótko - "Lubię to!"

 

 
 

 

 

 

 

Copyright © 2013. wyjatkowedzieci.org.pl  Rights Reserved.
Darmowy licznik odwiedzin