^Powrót do góry

Wyjątkowe dzieci

mod

Metody pracy

 

Punkt Przedszkolny w działalności wychowawczo - dydaktyczno - terapeutycznej posługuje się:

1) metodą "Dobrego startu" w opracowaniu M. Bogdanowicz,

2) metodą "Ruchu rozwijającego " Weroniki Sherborn,

3) metodą K. Knilla,

4) alternatywnymi metodami nauki czytania w przedszkolu tzw. "sojusz metod",

5) alternatywnymi metodami komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) alternatywnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

7) specjalistycznym sprzętem do komunikacji alternatywnej,

8) metodami pracy terapeutycznej poszczególnych terapeutów.

 

 

Copyright © 2013. wyjatkowedzieci.org.pl  Rights Reserved.
Darmowy licznik odwiedzin