^Powrót do góry

Wyjątkowe dzieci

mod

Specjaliści

Karolina Stajszczyk - logopeda

Jestem logopedą, pedagogiem i dziennikarzem.

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim studiując jednocześnie na dwóch kierunkach Pedagogika oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w trybie zajęć stacjonarnych. Kwalifikacje w zakresie logopedii ogólnej zdobyłam na Studiach Podyplomowych Logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje studiując Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencja Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jak również realizując kursy doszkalające, których program pozwala mi na kształcenie w sobie praktycznych kompetencji istotnych dla pracy logopedy i pedagoga.

Praca z dziećmi uczy mnie pokory, cierpliwości i przypomina, że stale muszę pracować nad sobą, aby być tak piękną jak one.

 

Dorota Kozłowska - logopeda, filolog

 Ukończyłam Filologię polską oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pracuję we wrocławskich przedszkolach specjalnych i terapeutycznych, gdzie zdobywam cenne doświadczenie, wciąż poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe umiejętności, aby prowadzona przeze mnie terapia była jak najefektywniejsza. W terapii wykorzystuję przede wszystkim uniwersalne metody logopedyczne oraz elementy metody Dyna-Lingua M.S., tworząc indywidualne plany terapii dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Zajmuję się terapią zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci m.in. dyslalią, dyzartrią, opóźnionym rozwojem mowy na tle autyzmu, zespołu Aspergera i niepełnosprawności intelektualnej, dysfazją, prostym opóźnionym rozwojem mowy.

Staram się,  żeby zajęcia były dla dzieci czasem wypełnionym zabawą, twórczą radością i poczuciem bezpieczeństwa.

Prowadzenie terapii to dla mnie ogromna odpowiedzialność, ale też przygoda, wyzwanie i największa pasja.     

 

 

Milena Gałecka - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

Niespełniona lekarka, ale doskonale realizująca się zawodowo w pracy z dziećmi i młodzieżą. Czyli Milena Gałecka:)  Jestem magistrem fizjoterapii. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Równolegle studiowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie skończyłam studia na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Jestem również terapeutą Integracji Sensorycznej.

Zwiększając swoje kompetencje skończyłam także kurs PNF: podstawowy, PNF w pediatrii oraz kurs podstawowy Kinesiology Taping.

Prywatnie szczęśliwa mama wyjątkowych dzieci Lenki i Igora.

 

 

Monika Strózik - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

 mojej pracy wykorzystuję wiedzę z 3 dziedzin. Niejednokrotnie jest to niezbędne  żeby w  terapii dziecko osiągnęło jak najlepsze efekty.

Jestem:

 *Magistrem fizjoterapii-  studia ukończone na  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 *Logopedą-  studia ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim

*Terapeutą integracji sensorycznej.

W pracy fizjoterapeutycznej korzystam z metody PNF, trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp u dzieci, punktów spustowych czy terapii powięziowej. Ponadto intensywnie interesuję się tematyką blizn pooperacyjnych i pooparzeniowych. Stale podnoszę swoje kwalifikację po to by efektywnie pomagać dzieciom.

 

W życiu osobistym lubię dużo podróżować, to pozwala mi spojrzeć na życie z ciekawszej perspektywy dlatego moje serce jest częściowo w Meksyku.

 

 

 

Anna Materlak - logopeda, neurologopeda

Absolwentka Pedagogiki Rewalidacyjnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Z Ośrodkiem dla Wyjątkowych Dzieci związana od samego początku jego istnienia - początkowo jako wolontariusz, a od stycznia 2014 roku jako terapeuta.

Uczestniczyła w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach. Do najważniejszych należą:

 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych, związanych
   z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (moduł I, II, II)
 • Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej (część I i II)
 • Wstęp do Sensoplastyki® oraz Trener Sensoplastyki® I st.

 

Anna Materlak o pracy w Ośrodku:

Dlaczego właśnie to miejsce? Ponieważ to tam poznałam czym w rzeczywistości jest ciężka niepełnosprawność - fizyczna, intelektualna, nierzadko sprzężona. To właśnie tam zobaczyłam, czym jest prawdziwa empatia i wrażliwość. To właśnie tam doświadczyłam, iż prowadzona terapia ma sens. To właśnie tam poczułam, że swoją pracę można kochać…

 
 
 
Beata Kessler - psycholog

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Poszerzyłam swoją wiedzę na studiach podyplomowych - Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna Dzieci i Osób Dorosłych. Specjalność ta pozwala określić szczegółowo, na poziomie organizacji mózgowej podłoże trudności człowieka, wybrać i różnicować terapię. Posiadam również uprawnienia oligofrenopedagoga. Mam ukończone kursy przygotowujące do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi dysleksją rozwojową.

W swojej praktyce pracowałam z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, dziećmi niesłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, MPD, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami rozwoju mowy. Zajmowałam się też dziećmi z ADHD, z ryzykiem dysgrafii, dysleksji, trudnościami wychowawczymi. Spotykałam się z rodzicami, prowadziłam z nimi trudne rozmowy na temat problemów ich dzieci. Udzielałam porad i wsparcia, których celem było podniesienie ich kompetencji wychowawczych i wiary we własne dzieci.

Prywatnie jestem żoną, mamą trojga dzieci, wielbicielką filmów kryminalnych i dyni.

 

Ukończone studia, szkolenia, konferencje:

- Magister psychologii, absolutorium z psychologii klinicznej, Uniwersytet Wrocławski

- Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki – DODN Wrocław

- Podyplomowe Studia Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna, UMCS Lublin

- Stymulacja lewopółkulowych mechanizmów mowy - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – dr M. Korendo warsztaty - portal konferencje logopedyczne

- SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe Diagnoza, Prognoza, Interwencja - międzynarodowa konferencja, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

- Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza i Terapia Dysleksji” prof. M. Bogdanowicz, Promyk Słońca

- Szkolenie specjalistyczne „Zaburzenia Zachowania – Diagnoza i Terapia” prof. M. Pąchalska, Promyk Słońca

- Szkolenie specjalistyczne z AAC; „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się”, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się MÓWIĆ BEZ SŁÓW, prowadzone przez mgr Alinę Smyczek

- Cykl Szkoleń prowadzonych przez koordynatora ds. edukacji dzieci autystycznych przy WCDN Wrocław, dotyczących posługiwania się narzędziami diagnozy spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dzieckiem z autyzmem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 
 
Dorota Woźniak- neurologopeda kliniczny, specjalista emisji głosu, wczesnej interwencji oraz wspomagania małego dziecka, terapeuta koncepcji Castillo Moralesa

Zajmuje się dziećmi od ich pierwszych dni życia, stymuluje zaburzone funkcje oralne i pokarmowe, prowadzę profilaktykę zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych.   Terapię zaburzeń komunikacyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz  terapię typowych wad artykulacyjnych,  emisje głosu.   

 Absolwentka:

Studiów Podyplomowych Neurologopedii Klinicznej Uniwersytet Wrocławski

Studiów Podyplomowych Logopedii ogólnej Uniwersytet Wrocławski

Studiów podyplomowych  Emisja i Higieny Głosowej Uniwersytet Wrocławski

Studiów Podyplomowych Wczesna Interwencja i Wspomaganie  Rozwoju Małego Dziecka

 Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu

Dodatkowe kursy i szkolenia:

2003                         Kurs: „Psychostymulacja Mowy i Myślenia Dyna-Lingua”

2007                         Szkolenie:  „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod    

                                  porozumiewania się”   

2007                         Szkolenie: „AAC – nauka porozumiewania się jako klucz do edukacji 

                                  uczniów  niemówiących”

2008                         Szkolenie: „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z

                                 deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”

2008                         Szkolenie: „Makaton”

2008                         Szkolenie „ Metoda Werbo –Tonalna”

2008                         Kurs: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”  

2009                         Szkolenie „ Terapia w Snoezelen”

2009                       Szkolenie: „Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym z wadą słuchu”

2009 -2010              Kurs:  „Castillo Morales”    

2010                         Szkolenie: „Obsługa programu Boardmarker”

2010                         Kurs: Metoda „Werbo-Tonalna „

2010                         Szkolenie „Symultaniczna sekwencyjna nauka czytania”

2011                         Szkolenie: „Gimnastyka mózgu w nauczaniu specjalnym”

2011                         Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”

2011                         Szkolenie: „Terapia neurobiologiczna”

2011                          Szkolenie: „Jak wprowadzać AAC? Ocena efektywności porozumiewania

                                  się dzieci niemówiących z propozycjami strategii terapeutycznych

2014                         Kurs: „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”

2014                         Szkolenie: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna-zaburzenia funkcji

                                 oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”

2015                         Terapia Miofunkcjonalna

 

Ponieważ kocham to co robię to nigdy nie pracuję. Czas wolny spędzam grając w gry planszowe.

 

 
Magdalena Kozyra - terapeuta Integracji Sensorycznej
 
Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunkach Pedagogika Specjalna i Edukacja Artystyczna.
Brała udział w licznych kursach i warsztatach dotyczących wczesnej interwencji i pracy z małym dzieckiem.
Ukończyła Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia, kursy uzupełniające oraz Terapii ręki. 
Od wielu lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej.
Obecnie rozpoczyna kształcenie w kierunku psychoterapii behawioralnej. 
Prywatnie jestem wielbicielką szybkich samochodów, gór, herbaty z mlekiem i brytyjskiego  poczucia humoru.  
 
Każde dziecko lub nastolatek, z którym współpracuję jest Wyjątkowy. Pozwala mi zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, stawia wyzwania ale także uczy współpracy i pokory. Miło mi, że mogę brać udział w życiu codziennym Ośrodka dla Wyjątkowych Dzieci.
 
 
 
 

Łukasz Kapeluch - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog rodzinny oraz opiekuńczo - wychowawczy

Obecnie student na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, gdzie poszerza swoją wiedzę na kierunku - Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Nieustannie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych:

 • „ Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu“ 
 • VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • „Terapia behawiorlana w teorii i praktyce 3 modułowy kurs bazowy“
 • „Tworzenie środowiska terapeutycznego“
 • „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania“
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi“
 • „Dokumentowanie i programowanie SAZ“
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji“
 • „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji“
 • „Techniki SAZ w pracy z grupą“
 • M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w rozwoju dziecka
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • „Redukowanie zachowań trudnych u osób z zaburzeniami w rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej”
 • „Praktyka dla autyzmu”
 • „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami“
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa“
 • „Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
 • „Terapia taktylna” .

Praca daje mi wiele satysfakcji i radości, ponieważ na co dzień robię to co lubię. Mam milion pomysłów na minutę i wszystkie próbuję z zapałem wdrażać w życie. Prowadząc zajęcia wykorzystuję przede wszystkim metody i techniki SAZ. W swojej pracy bardzo cenię sobie relacje z rodzicami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2013. wyjatkowedzieci.org.pl  Rights Reserved.
Darmowy licznik odwiedzin